POZNAJ NASZ ZESPÓŁ

Smiling Handyman
Female Painter
Female Handyman
Handyman with Blue Uniforms

T. KAROLAK

Menedżer

MAX JOHNSON

Zastępca menedżera

J. NOWAK

Właściciel

K. WITKA

Menedżer